Združenie vlastníkov lesa a pôdy,pozemkové spoločenstvo